Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

14/02/2010

Chúc mừng năm mới!

Hồ Như Hiển

Năm mới Mạnh khoẻ, tâm hồn Tươi trẻ, mọi việc Suôn sẻ, nghị lực Mạnh mẽ, niền vui Muôn vẻ, tinh thông Lí lẽ (không ai Bắt bẻ), tình duyên Đẹp đẽ, sau này Sinh đẻ, đủ Nếp đủ Tẻ (nhớ "kế hoạch" nhé), nhà vui Tiếng trẻ, đẹp lòng Thầy mẹ... Chúc nghe, chúc nghe...!

HNH

VIỆT NAM YÊU DẤU