Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

16/06/2014

THẰNG CU NHÀ EM CÓ KHIẾU LÀM QUAN VÀ ĐÔI LỜI VỚI NÓ

Hồ Như Hiển

Thằng cu nhà em mới có mấy tuổi ranh, còn thò lò mũi xanh mà em đã thấy nó có tướng làm quan rồi. Em căn cứ vào một số dặc điểm sau đây:

1. Miệng trôn (thì các cụ dạy rồi "miệng quan trôn trẻ" mà lị). Lắt léo, lươn lẹo, đổi trắng thay đen. Em bảo nó đưa cho bố cái điều khiển tivi, nó đưa có một tay. Em bảo bố dạy con sao. Nó liền vớ  lấy cái bút và bảo, nhưng tay kia con bận rồi thây.

2. Nịnh nọt thành thần. Nó nịnh ông, rằng thì ông hiền từ, đức cao vọng trọng, cháu yêu ông nhất. Nó nịnh mẹ, mẹ xinh nhất nhà (hic, nhà mình có mỗi mẹ nó là phụ nữ), con cũng yêu mẹ nhất. Khi có mặt cả ông và bố mẹ, em hỏi nó: con yêu bố không. Nó bảo có. Em hỏi tiếp, con yêu mẹ không. Nó bảo có. Em lại hỏi, thế con yêu ai nhất. Nó bảo, con yêu... ông nội nhất. Sic!

3. Ăn hối lộ. Mọi người thơm nó thì được. Em đòi thơm nó, nó không bao giờ cho. Nó bảo rằng nó sợ râu của em. Nhưng thực ra không phải vậy. Vì em bảo, cho bố thơm, bố cho con cái này cái kia lập tức nó đồng ý ngay. Lại còn hào phóng thơm lại em nữa.

VIỆT NAM YÊU DẤU