Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

15/04/2010

XÁC SUẤT TÌNH YÊU

Hồ Như Hiển                  
                                          
                                       Anh ngỏ lời trong một phép thử ngẫu nhiên
                                       Không gian mẫu những lời em thỏ thẻ
                                       Xin lỗi..., Cảm ơn..., Em chưa nghĩ...
                                       Ôi, những lời đáp chân thành đầy... khách khí !

                                       Vẫn sáng trong anh một niềm tin bình dị
                                        Biến cố em gật đầu... Và nụ cười e ấp trên môi
                                        Dẫu biết rằng xác suất đó xa xôi
                                        Nhưng không thể bằng không em nhỉ
                                        Lắng lòng mình, xin em đừng vô ý
                                        Rồi một ngày
                                                                 biến cố đó
                                                                                     sẽ xảy ra...
HNH

VIỆT NAM YÊU DẤU