Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

04/01/2014

GÓP Ý VỀ THI TÓT NGHIỆP THPT

Hồ Như Hiển

Số lượng. 6 môn. Trong đó có  5 môn bắt buộc là GDCD, Ngoại ngữ, Tin học, Văn, Toán và 1 môn tự chọn trong số các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa.

Môn GDCD. Năm nào cũng kiểm tra các nội dung:

- Hiến pháp là gì? Chức năng và nhiệm vụ của Hiến pháp? Thẩm quyền xây dựng Hiến pháp? Quyền con người là gì? Quyền công dân là gì? Phân biệt quyền con người và quyền công dân?

- Một nội dung bất kì trong Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền.

- Những điều cơ bản về luật An toàn giao thông đường bộ.

Môn Ngoại ngữ. Bỏ hình thức thi trắc nghiệm, thay vào đó là thi tự luận + nghe nói. Tất nhiên là hết sức cơ bản, phổ thông.

Môn Tin học.  Các kĩ năng soạn thảo văn bản trong đó buộc phải có nội dung kiểm tra sử dụng bàn phím bằng 10 ngón. Các kĩ năng cơ bản về truy cập, tìm kiếm thông tin trên internet.

Các môn còn lại. Kiểm tra các kiến thức hết sức cơ bản, chú trọng vào thực hành, ứng dụng của các môn đó trong cuộc sống

Tổ chức thi. Phương châm: Nhẹ nhàng, trung thực, khách quan. Giao cho các sở GD và Đào tạo tự tổ chức thi và cấp bằng cho thí sinh.

HNH

VIỆT NAM YÊU DẤU