Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

14/04/2010

Tin tức cập nhật

Hồ Như Hiển
 
1. Thay đổi nhân sự cấp cao trong Bộ Giáo dục và Bộ Nông nghiệp
Do có những thành tích xuất sắc trong công tác, ông Nguyễn Văn Điểm, nguyên cục trưởng cục Điểm số - bộ Giáo dục được điều sang làm cục trưởng cục Cấy hái - bộ Nông nghiệp. Thay thế vị trí của ông Điểm là ông Nguyễn Văn Cấy, nguyên cục trưởng cục Cấy hái - Bộ Nông nghiệp. Trong quá trình công tác ở Bộ Nông nghiệp, ông Nguyễn Văn Cấy cũng có những thành tích không kém ông Điểm. Xin có lời chúc mừng hai ông!


2. Thông báo
Để chuẩn bị cho kế hoạch công tác năm nay đạt kết quả cao, ban Giám đốc quyết định tổ chức cuộc họp cơ quan. Thời gian : 14h ngày 14/4/2010. Vậy đề nghị toàn bộ cán bộ công nhân viên có mặt đầy đủ, đúng giờ.
Ghi chú : Rút kinh nghiệm các cuộc họp trước, rất nhiều đồng chí đến họp không đúng giờ hoặc vắng mặt. Để đảm bảo cho cuộc họp lần này thành công, yêu cầu cán bộ công nhân viên nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trước công việc, trước tập thể. Đã ấn định thời gian 14h thì nhất định 14h 30 phải có mặt (các bộ phận khác đến sau cũng được), không thể để đến 15h. Đồng chí nào vi phạm sẽ bị trừ lương (lậu vẫn giữ nguyên).
Ban lãnh đạo 

HNH

VIỆT NAM YÊU DẤU