Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

01/09/2011

VÀI CHỈ SỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHỮ "Q"


Hồ Như Hiển
Người thông minh có chỉ số IQ (Intelligence Quotient) cao.
Người nhạy cảm có chỉ số EQ (Emotional Quotient) cao.
Người cao tuổi có chỉ số ĐQ cao (1).
Con gái ít học có chỉ số VQ cao (2).
Người mê cờ bạc có chỉ số JQ, KQ cao (3).
Công chức nhà nước có chỉ số CQ cao (4).
Kẻ thân Tàu có chỉ số TQ cao (5).
Quan tham có chỉ số LQ, MQ cao (6).
Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, [... chỗ này tự đục bỏ, kiểm duyệt] ... là những kẻ có chỉ số PQ (7).
Mấy ông quan toà xử vụ án TS Cù Huy Hà Vũ có chỉ số QQ cao (8).
Chỉ số mà nhân dân thiếu nhấtDQ (9).
---------
Chú thích:
(1). Đột quỵ
(2) Vu quy;
(3). J, Q, K, Át;
(4). Cửa quyền;
(5). Trung Quốc;
(6). Lạm quỹ, lạm quyền, mua quan;
(7). Phản quốc;
(8). Qua quýt;
(9). Dân quyền.
HNH

VIỆT NAM YÊU DẤU