Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

23/12/2010

Con gì?

 
Hồ Như Hiển

- Nghe nói vợ chồng cậu có tin vui rồi. Siêu âm chưa? Trai hay gái?
- Ừ. Con trai!
- Thế hả, Chúc mừng nhé!
- Ôi dào, Con trai hay Con gái cũng được. Quan trọng là Con... mình...
- Cậu đúng là khéo đùa...
- Này, nhưng mà nhiều người lại cho rằng Con... người mới là quan trọng nhất đấy...
- Bái phục! Bái phục! Ha ha ha...

VIỆT NAM YÊU DẤU