Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

21/07/2013

BẤT BIẾN & VẠN BIẾN

 Hồ Như Hiển

1. Bài toán quen thuộc trong chương trình Toán phổ thông: “Cho hàm số: y = mx + 4, m là tham số. Tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn đi qua với mọi giá trị của m”.

Rõ ràng, khi m thay đổi thì hàm số thay đổi. Hàm số thay đổi thì đồ thị của nó cũng thay đổi. Nhưng dù đồ thị có xoay ngang xoay dọc, nằm ngang nằm ngửa như thế nào thì chúng đều phải đi qua điểm cố định A(0; 4) (vì 4 = m.0 + 4 luôn đúng với bất kể giá trị nào của m).

Trong bài toán này, có hai đối tượng, một đối tượng thay đổi là đồ thị hàm số và một đối tượng không thay đổi là điểm A(0; 4). Điểm A(0; 4) gọi là điểm cố định (điểm bất biến) của đồ thị hàm số.

Trên đây chỉ là một trong vô số ví dụ về cái bất biến và cái vạn biến trong Toán học.


2. Với người đàn ông chung thủy, vợ là bất biến, bồ là vạn biến. Với người đàn ông có trách nhiệm, lương đưa cho vợ là đại lượng bất biến, quỹ đen là đại lượng vạn biến…

3. Đảng (đảng phái) là một tổ chức của những người có cùng một chí hướng, một mục đích chính trị. Do vậy, theo lẽ tự nhiên, đảng có thể có nhiều, có thể thay đổi. Đảng là đại lượng biến thiên.

Hơn bốn nghìn năm, dù đã trải qua nhiều triều đại (biến thiên) nhưng Việt Nam vẫn trường tồn. Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam là duy nhất, là vĩnh hằng. Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam là bất biến.

Đảng phái là một bộ phận của dân tộc, chỉ là một trong số những người con của mẹ Việt Nam. Cờ là biểu tượng, là avatar, là ảnh đại diện cho một tổ chức hoặc một đất nước. Đặt cờ một đảng phái lên trước, lên trên cờ Tổ quốc là đặt bộ phận lên trên toàn thể, đặt con lên trên mẹ. Điều đó trái với lẽ thường của vạn vật, của tạo hóa, trái luân lí, trái với đức tính khiêm nhường của dân tộc Việt Nam.

Một cá nhân, một tổ chức dù có công lao, dù có thành tích đến đâu cũng không bao giờ là muôn năm. Chỉ có Tổ quốc Việt Nam, đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam là mãi mãi.


21/3/213
HNH

VIỆT NAM YÊU DẤU