Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

06/05/2010

TÀI TÌNH

Hồ Như Hiển
Con cua tám cẳng hai càng...
                                                    
                                             
Đã hẹn hôm trước, sáng nay chở bà xã đi chợ.

Vừa lập hạ được một hôm, miền Bắc và miền Trung đón ngay một đợt áp thấp nóng. Mặt đất khô rang, mặt đường như bốc khói. Bệnh viện đông nghịt người già và trẻ em. Ngột ngạt.

Nóng thế này, ngon nhất là có bát canh cua. Bà xã vào hàng cua hỏi bao nhiêu một lạng. 8.000đ, không nói thách. Chẳng hỏi khách có đồng ý hay không, bà chủ hàng, một tay cầm túi bóng, một tay thoăn thoắt nhặt cua.

8. 000 một lạng lèo tèo 11 con cua. Vị chi gần 1.000 một con.

VIỆT NAM YÊU DẤU