Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

17/09/2013

NHỮNG CHIẾC GHẾ NHỰA


 

Hồ Như Hiển
(Lan man về những chiếc ghế nhựa học sinh ở một ngôi trường, hơn 1.600 học sinh, cả năm chỉ khoảng 20 lần tập trung toàn trường mà năm nào học sinh khối 10 cũng đóng tiền ghế nhựa (năm nay đóng 20.000đ/hs khối 10) nhưng không bao giờ công khai cho phụ huynh, cho học sinh, cho giáo viên biết mỗi năm hỏng bao nhiêu chiếc, mua thay thế bao nhiêu chiếc…)

Những chiếc ghế nhựa
Học trò
Thầy cô
Những buổi tập trung
Nghe giáo huấn…

Những chiếc ghế nhựa
Đỏ
Lời cô phê
Đỏ
Vải thưa...

Những chiếc ghế nhựa
Đỏ
Sân trường
Đỏ
Màu phượng vĩ
Hay đỏ
Hoa hồng?

Những chiếc ghế nhựa
Đỏ
Màu lưỡi
Đỏ
Đầu môi...

Những chiếc ghế nhựa
Đỏ
Đỏ
Đỏ
Lương tâm “nhà giáo”
Ứa máu nhân dân

Những chiếc ghế nhựa
Đỏ…
Đỏ…
Đỏ…

HNH

VIỆT NAM YÊU DẤU