Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

21/09/2013

MỘT GIỌNG

Thùy Linh
Tới một làng nọ, thấy chó của tất cả các nhà đều sủa đúng giờ, cùng giọng, theo nhịp và thành bè...
Hỏi thì được một cao nhân tiết lộ: vì không muốn tối ngày có những tiếng sủa khác nhau, điếc tai khắp họ nên làng đã cử một người huấn luyện thật tốt con đầu đàn, có bộ hơi tốt nhất. Huấn luyện cả việc nhận biết khi nào chủ cho phép thì mới được cất tiếng, cấm sủa linh tinh như chó trong trăng...
Cả làng được yên vì giống chó chỉ cần một con sủa là các con khác sủa ầm lên...Còn thì im như thóc trong bồ khi được cho ăn ngon... 
Thùy Linh

VIỆT NAM YÊU DẤU