Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

15/10/2013

NẾU NGÀY MAI...

Hồ Như Hiển


Nếu ngày mai
Mất việc
Ừ, thì mất
Bưng bê
Phụ hồ
Đạp xích lô
...
Ngại chi.


Nếu ngày mai
Bơ vơ
Trơ trọi
...
Giữa mọi người câm lặng
Ừ, thì cô độc
Có sao đâu

Nếu ngày mai
Bị bôi nhọ:
Bất mãn
Gato (*)
Lập dị
Chơi trội
Ra vẻ
...
Vô tư đi, chả cần giải thích
Quen rồi

Hôm qua
Đã sống
Hôm nay
Đang sống
Ngày mai
Vẫn sẽ sống
Tận cùng
Với suy nghĩ của chính mình
Thế thôi!

HNH

VIỆT NAM YÊU DẤU