Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

30/07/2010

THÁI ĐỘ CHÍNH TRỊ

Mẹ Nấm

Hai ngày sau khi CNN phát sóng phóng sự Vietnam Internet Crackdown, một người quen sơ gặp tôi tại siêu thị và nói với tôi một cách rất bí mật:

- Anh vừa thấy em trả lời phỏng vấn trên CNN. Sao em gan quá vậy? Em nói như vậy mà không sợ an ninh sẽ làm khó dễ sao?

Tôi hỏi lại : - Em nói cái gì sai mà phải sợ khó dễ hả anh?

07/07/2010

NHẤT

 Hồ Như Hiển

Một tiết học Toán.


Thầy: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2010.

Trò: Thưa thầy, không có ạ.

Thầy: Em hãy suy nghĩ kĩ rồi hãy trả lời.

Trò: y = 2010 là hàm hằng, nên không thể có GTLN, GTNN được ạ.

Thầy: Em nhắc lại định nghĩa GTLN, GTNN của một hàm số?

Trò: ...

Thầy: Rất tốt. Em thuộc định nghĩa đấy. Em có thay đổi ý kiến về bài toán không?

Trò: Không ạ.

Thầy: Chắc chắn?

VIỆT NAM YÊU DẤU