Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

15/04/2010

XÁC SUẤT TÌNH YÊU

Hồ Như Hiển                  
                                          
                                       Anh ngỏ lời trong một phép thử ngẫu nhiên
                                       Không gian mẫu những lời em thỏ thẻ
                                       Xin lỗi..., Cảm ơn..., Em chưa nghĩ...
                                       Ôi, những lời đáp chân thành đầy... khách khí !

14/04/2010

Tin tức cập nhật

Hồ Như Hiển
 
1. Thay đổi nhân sự cấp cao trong Bộ Giáo dục và Bộ Nông nghiệp
Do có những thành tích xuất sắc trong công tác, ông Nguyễn Văn Điểm, nguyên cục trưởng cục Điểm số - bộ Giáo dục được điều sang làm cục trưởng cục Cấy hái - bộ Nông nghiệp. Thay thế vị trí của ông Điểm là ông Nguyễn Văn Cấy, nguyên cục trưởng cục Cấy hái - Bộ Nông nghiệp. Trong quá trình công tác ở Bộ Nông nghiệp, ông Nguyễn Văn Cấy cũng có những thành tích không kém ông Điểm. Xin có lời chúc mừng hai ông!

02/04/2010

EM VẪN NHƯ NGÀY XƯA

Hồ Như Hiển

Vậy là, kể từ ngày 1.4.2010, ông Nguyễn Thiện Nhân không còn giữ trọng trách Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tháng 6 năm 2006, ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu một trong những Bộ quan trọng nhất của Chính phủ. Tháng 8 năm 2007 ông được Quốc hội phê chuẩn làm Phó thủ tướng Chính phủ, kiêm chức Bộ trưởng.

Ngay từ lúc nhậm chức Bộ trưởng, ông đã đề ra chính sách cải cách nền giáo dục Việt Nam với tiêu chí: "chống bệnh thành tích trong học tập và tiêu cực trong thi cử", "xây dựng một phương pháp học sáng tạo, thực chất, học là phải dùng được", "đổi mới phương pháp học tập theo xu hướng tiên tiến của thế giới".

VIỆT NAM YÊU DẤU