Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

02/06/2011

Bài hát: NƠI ĐẢO XA và GẦN LẮM TRƯỜNG SA

Gần lắm Trường Sa - Ca sĩ Long NhậtNơi đảo xa - NSUT Tiến Thành

VIỆT NAM YÊU DẤU