Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

22/08/2014

SƯU THUẾ GIÁO DỤC

Hồ Như Hiển

Thu sang, nhiều lá rụng
Em nao nức tựu trường (*)
Mẹ cha bám mặt đường
Chắt chiu, lưng buộc bụng.

Tiền cơ sở vật chất
Tiền điện nước, vệ sinh
Đồng phục, quỹ phụ huynh
Trăm thứ tiền ơ ất.

Bản quyết toán thì cất
Như hũ mắm trong nhà
Bởi nếu công khai ra
Lấy gì mà chấm mút?

Xưa kia thời phong kiến
Ác bá với cường hào
Sưu cao cùng thuế nặng
Nay giáo dục khác bao?
H.N.H.
_________
(*) Lấy từ ý trong bài "Tôi đi học" của nhà văn Thanh Tịnh: Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
...

VIỆT NAM YÊU DẤU