Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

09/10/2011

LỜI CHÀO BÀ MERKEL

Từ lâu đã ngưỡng mộ bà.
Bà là một nữ Thủ tướng tuyệt vời!
Nước Đức là nước duy nhất không bị ảnh hưởng của suy thoái thế giới khi bà lãnh đạo.
Nước Đức là nước đầu tiên triệt thoái năng lương hạt nhân vì môi trường sinh thái và vì ý nguyện của dân.
Tôi mong dân tộc tôi có những lãnh đạo như bà.
Được biết bà chuẩn bị sang thăm đất nước VIỆT NAM chúng tôi.
Vài dòng viết ngắn thay bông hoa nhỏ tặng bà.
Một công dân nước CHXHCNVN.
 

THỦ TƯỚNG HỌ VÀ THỦ TƯỚNG TA
Mời các bạn xem 2 bức ảnh:
1 - Tại khách sạn PHƯƠNG ĐÔNG - thành phố VINH:
Lính canh một thang máy dành riêng cho một ngài Phó thủ tướng "ta" – chờ Phó thủ tướng đi tắm về sẽ dùng – không ai được đi vào đấy (11 h 00 ngày 27-7-2010 )
clip_image001
2 - Thủ tướng "họ" – trong chuyến đi thăm một đơn vị quân đội của nước bà Merkel đồn trú tại Iraq – bà đang đi lĩnh suất ăn của mình.
clip_image002
Mong mọi người tự bình luận – tự ngẫm về chính thể của mình – và cũng tự chịu trách nhiệm về những suy ngẫm ấy (khách hàng tự bảo quản lấy tài sản của mình!)
Kỹ sư
Vi Toàn Nghĩa
0962412242

VIỆT NAM YÊU DẤU