Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

01/12/2012

Bài thơ tớ thích: NỬA VỜI

Nguồn: Bình Minh Mưa
Tác giả: Nguyễn Gia Nùng
http://files.myopera.com/CeciliaGiang/blog/mua-xuan-090116.jpg


Em sợ nhất là sự nửa vời
Khi tất cả trong em phải là nguyên vẹn
Nửa vời yêu, nửa vời ước hẹn
Nên tình yêu đổi màu, ước hẹn đơn sai
Chân lý nửa vời, sáng một chiều hai
Sự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏ
Căm giận nửa vời, phòng khi sóng gió
Quyết tâm nửa vời, đời
dễ tiến lui


Nửa vời đúng, nửa vời sai
Nửa vời trắng đen, nửa vời thù bạn
Trời đã cho em

Một trái tim nguyên vẹn
Có thể nào em yêu một kẻ nửa vời?

VIỆT NAM YÊU DẤU