Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

10/03/2013

Bài thơ tớ thích: TÌNH HOA TRẮNG

Nguồn: Nghệ thuật phật giáo
Tuệ Nguyên
Áo tôi vàng em cài lên hoa trắng,
Màu trinh nguyên, màu mẹ đã qua đời
Tôi không khóc, khi áo cài hoa trắng
Vì trong hoa, tôi thấy mẹ tôi cười.

Áo tôi vàng em cài lên hoa trắng,
Màu trắng thơm, màu mẹ đẹp tuyệt vời.
Tôi không khóc, khi áo cài hoa trắng
Vì trong hoa tôi thấy mẹ ngàn nơi…

Áo tôi vàng em cài tình hoa trắng,

Tình trinh nguyên, tình của mẹ ngày xưa.
Tôi không khóc, khi nhận tình hoa trắng
Vì là hoa, ngày trước mẹ tôi yêu.

Áo tôi vàng em cài tình hoa trắng,

Đoá hoa xưa ngày mẹ xới đất trồng.
Giữa những ngày, mưa chang và nắng quái,
Giữa biển cồn, đời mẹ hóa thành bông.

Áo tôi vàng em cài lên hoa trắng,

Giữa mùa trăng hiếu hạnh nhớ về nguồn.
Tôi không khóc khi áo cài hoa trắng
Vì mùa trăng, mùa mẹ bước lên ngôi.

Đời của mẹ đã hóa thành hoa trắng,

Hoa thơm tươi, hoa thanh bạch, mẹ ơi!
Tình của mẹ là tình bông hoa trắng,
Tình thiêng liêng lồng lộng giữa đất trời.
                                                *Tuệ Nguyên

VIỆT NAM YÊU DẤU