Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

27/11/2011

ĐƠN KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN HÀ HUY SƠN V/V BỔ SUNG "TỘI DANH LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC..." TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2011
ĐƠN KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN

Kính gửi:

- Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.


Tôi, Hà Huy Sơn nghề nghiệp luật sư, địa chỉ 50/106/79 đường Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội xin trân trọng gửi tới Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kiến nghị sau đây:
Căn cứ điều 53, Hiến pháp năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001, quy định:
“Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.”;
và khoản 1, điều 84, quy định Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn: “làm luật và sửa đổi luật; quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;”.
Theo Vietnamnet ngày 25/11/2011, tại buổi trả lời chất vấn trước Quốc hội cùng ngày của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng đã đề nghị Quốc hội xây dựng Luật Biểu tình và đồng thời có nói:
“không hoan nghênh và buộc phải xử nghiêm theo pháp luật với những hoạt động, hành vi với động cơ lợi dụng danh nghĩa lòng yêu nước, lợi dụng danh nghĩa bảo vệ chủ quyền để thực hiện mục tiêu, mục đích gây phương hại cho đất nước và xã hội.”
Đây là một quan hệ xã hội quan trọng cần bảo vệ bằng pháp luật hình sự nhưng Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 chưa có tội danh này. Vì vậy, để có cơ sở pháp lý cho các cơ quan Nhà nước khi xử lý những hành vi “lợi dụng danh nghĩa lòng yêu nước, lợi dụng danh nghĩa bảo vệ chủ quyền xâm phạm lợi ích của đất nước và xã hội” và tránh việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xâm phạm quyền, lợi ích của công dân tôi kiến nghị Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bổ sung Bộ luật hình sự:
“Tội lợi dụng danh nghĩa lòng yêu nước, lợi dụng danh nghĩa bảo vệ chủ quyền xâm phạm lợi ích của đất nước và xã hội”.
Mong nhận được ý kiến trả lời của Quý Chủ tịch Quốc hội./.
Người làm đơn
Hà Huy Sơn

clip_image002
Nguồn: Bauxite Việt Nam

VIỆT NAM YÊU DẤU