Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

02/07/2011

Bài thơ tớ thích: HỒN QUÊ

Trần Đình Nhân
Mới nghe cuốc vọng bờ tre
Mà sao xanh cả tiếng ve trước thềm
Ngang trời mây trắng trôi êm
Hình như phượng đỏ sa thêm nắng vàng

Con đường xưa gió thênh thang
Lẽ nào người cũ về làng hôm kia
Vẩn vơ một thoáng trưa hè
Tặng nhau cả một sân ve để buồn

Trời quê mây trắng còn vương
Đất quê như giục người thương nhớ người
Bây giờ cả nắng hai nơi
Để hồn quê mải đứng ngồi tiếng ve.

VIỆT NAM YÊU DẤU