Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

20/04/2011

Bài thơ tớ thích: CHỚM XƯA

 http://img819.imageshack.us/img819/7817/dongsongvaconthuyen.jpg
Nguyễn Việt Chiến

Hoa vườn em vẫn nở
Người yêu em chưa sang
Cách một mùa trăng nữa
Nắng vườn em sẽ vàng


Tháng năm hoa táo trắng
Người yêu em chưa về
Táo đến mùa quả ngọt
Vẫn bao người xa quê

Mùa cỏ gianh đã hết
Mùa cỏ tế sắp tàn
Em còn cắt gì được
Suốt những chiều mây hoang


Nhớ thương không như cỏ
Nhớ thương chẳng như rừng
Mà suốt miền lau vắng
Đất đỏ cằn rưng rưng

Đặt tay lên củi bếp
Tìm lại một chiều xưa
Bóng ai ngồi nhóm lửa
Đợi ai về sau mưa


Hoa vườn em vừa rụng
Nắng vườn em sắp trưa
Mây vườn em thôi biếc
Tuổi vườn em chớm xưa.

VIỆT NAM YÊU DẤU