Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

02/04/2011

Nhớ Xuân Diệu và Huy Cận

HOA NỞ Ở NƠI NÀY
Nhớ Xuân Diệu và Huy Cận
Bùi Công Tự
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2007/10/03/xuandieu-huycan.jpg 

Tôi chưa một lần
Vào nghĩa trang Mai Dịch
Bởi đơn giản
Không ai người thân thích
Nơi đây.
Nhưng tôi biết
Trong khuôn viên danh dự này
Đang yên nghỉ
Hai nhà thơ Cộng Sản
Hai trái tim
“Chẳng bao giờ chán nản”
Đã “cùng xương thịt với nhân dân” (1)

Người chết rồi
Chưa thoát kiếp trầm luân
Dẫu Mai Dịch
Chẳng ngại ngần chà đạp.
Khi công lý
Sợ phát run
Sự thật !
Đã có sự phản thùng
Quay quắt
Nhắm thơ ca
Nhưng thật tuyệt vời
Thơ ơi
Là những đóa hoa
Bỗng rực rỡ
Trước hiên nhà
Hai bốn (2)
Và trước tượng chân dung
Của hai nhà
Thơ lớn.
Hoa nở ở nơi này
Có tiền lệ gì chăng ?
TP Hồ Chí Minh 2/4/2011
(1) Những chữ trong ngoặc là thơ Xuận Diệu
(2) Nhà tôi hai bốn Cột Cờ
Ai yêu thì đến, hững hờ thì qua
(Xuân Diệu)
Theo Nguyenuandien

VIỆT NAM YÊU DẤU