Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

08/04/2011

QUY LUẬT CÂN BẰNG

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2009/01/29/1233234143.img.jpg
Bùi Hoàng Tám
Thượng đế sinh ra con người ta theo thế đứng thẳng. Nếu khom lưng mãi sẽ hóa gù. Nếu  ưỡn ngực mãi sẽ vênh vẹo cột sống. Vì thế, con người ta phàm đã khom lưng chỗ này thì ưỡn ngực chỗ kia.
Ai mà khom lưng, quỵ gối ở ngoài đường thì về nhà quát vợ, nạt con. Ai mà ưỡn ngực hiên ngang với thiên hạ thì về nhà cúi đầu, khom lưng với vợ. Sếp nào mà khom lưng với cấp trên thì quát nạt cấp dưới. Thể chế nào mà hống hách, tàn bạo với chính nhân dân của mình thì sẽ khom lưng, khiếp nhược trước ngoại bang.       
Phải chăng đó là qui luật cân bằng của cuộc sống!
Nguồn: trannhuong.com

VIỆT NAM YÊU DẤU