Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

10/04/2011

Bài ca nối mạng

http://www.tin247.com/sohoa/080606103104-441-883.jpg
Tặng các công dân Net
Hoàng Hưng
Màn hình computer rực sáng.
Những tiếng phẫn nộ, những tiếng yêu thương,
những tiếng khinh bỉ, những tiếng sẻ chia,
những tiếng đòi SỰ THẬT,
những ánh nến hồng ngàn vạn trái tim,
những bó hoa tươi ngàn vạn tấm lòng,
trong còi rít, còng khua,
trong dùi vung, đạn xé,
trong vòi rồng điên cuồng
trong dối trá phỉnh phờ vây bủa.

Màn hình computer rực sáng.
Những tiếng phẫn nộ, những tiếng yêu thương,
những tiếng khinh bỉ, những tiếng sẻ chia,
những tiếng đòi QUYỀN SỐNG,
những ánh nến hồng ngàn vạn trái tim,
những bó hoa tươi ngàn vạn tấm lòng
đã vượt qua nỗi sợ,
đã vượt qua tường lửa,
đã phá tung màn đêm,
đã tìm nhau kết nối,
đã cho nhau niềm tin.
Màn hình computer rực sáng.
Những tiếng phẫn nộ, những tiếng yêu thương,
những tiếng khinh bỉ, những tiếng sẻ chia,
những tiếng đòi TỰ DO,
những ánh nến hồng ngàn vạn trái tim,
những bó hoa tươi ngàn vạn tấm lòng
đã nhân truyền triệu triệu
thành sóng biển thành thác lũ
từ một clic chuột giản đơn
Từ trong thế giới ảo
ta xây đắp con đường
trở về SỰ THẬT
trở về SỰ SỐNG
trở về TỰ DO
Clic chuột đi thôi
Ta vào xa lộ
Thế giới thênh thang
Từ một nơi này ta ôm hoàn vũ
Không cô đơn cũng không bày đàn
Clic chuột đi thôi
Nào ta nối mạng!
Màn hình rực sáng…
Viết trong ngày tháng tư rực lửa
H.H.

VIỆT NAM YÊU DẤU