Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

27/02/2011

Rất hay: Sự khác biệt giữa Đông và Tây

1. Quan điểm – Cách nghĩ
Posted Image
2. Lối sống
Posted Image
3. Thời gian
Posted Image
4. Xếp hàng
Posted Image
5. Cái tôi
Posted Image
6. Trong tiệm ăn
Posted Image
7. Thức uống thông dụng
Posted Image
8. Ba bữa ăn trong ngày
Posted Image
9. Phương tiện di chuyển
Posted Image
10. Giờ tắm 
Posted Image
11. Thời tiết và cảm xúc
Posted Image
12. Đồ mới 
Posted Image
13. Giao tiếp
Posted Image
14. Bộc lộ
Posted Image
15. Ngày chủ nhật trên phố
Posted Image
16. Bữa tiệc
Posted Image 
17 – Đi du lịch
Posted Image  
18- Trình bày một vấn đề
Posted Image
19 -Người già
Posted Image
20 – Sếp
Posted Image
21 – Xu hướng
Posted Image
22 – Trẻ em
Posted Image
23 – Cách hiểu lẫn nhau
Posted Image 
    Như Mai cung cấp cho Quê choa)
    Nguồn: Quê choa

    VIỆT NAM YÊU DẤU