Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

25/11/2014

AN ỦI ÔNG CỰU TỔNG THANH

Hồ Như Hiển

Mấy hôm nay thế gian điều tiếng về ông rất nhiều. Họ xì xào về những căn nhà của ông, của cải của ông. Bằng tất cả sự vô tư của một thường dân (*), tôi tuyệt đối tin, để có được những thứ của chìm của nổi như vậy, ông đã phải lao động đến thối móng tay (như lời ông nói). Ôi yêu làm sao bàn tay lao động của những người “quan chi phụ mẫu” như ông. Ông ở ngôi cao chót vót, tôi là phận dân đen dưới đáy xã hội, khoảng cách vòi vọi là thế nhưng tôi vẫn thấy mùi thối. Thối. Thối lắm ông ạ.


Dù người ta có nói ra nói vào như thế nào, ông chả nên để tâm làm gì. Vì theo nguyên tắc suy đoán vô tội, không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Tâm mình trong sạch là được ông ạ. Cây nghiêng ngán gì chết đứng. Tôi tin rằng một người như ông, đã mặt dạn mày dày qua các phi vụ, ông đủ bản lĩnh đứng trước sóng miệng thế gian. Ông cứ bình thản mà nhìn vào mắt con cháu, kể cho chúng nghe mình đã phải lao động trong sáng và nhận thù lao trong tối như thế nào mới thành được quả như ngày hôm nay (tức là, lao động cật lực, quần quật từ sáng, đến tối khuya mới nhận được đồng tiền thù lao).

Đời người mấy ai được ghi danh vào sử sách. Dân đen bọn tôi có muốn chả cũng chả được. Thế nên, ông cứ vô tư đi, bỏ hết mọi sự ngoài tai, chuyên tâm vào dạy con cháu về lẽ sống, về đạo đức làm người. Hàng ngày, ông cứ đọc truyện Bao Thanh Thiên xử án cho con cháu nghe để chúng biết cách làm người liêm chính. 

Thế ông nhé. Chúc ông luôn bình an trong tâm hồn!
______
(*): Hòa vào trời đất mà xanh/Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân (Thường dân - Nguyễn Long)
HNH

VIỆT NAM YÊU DẤU