Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

20/11/2014

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN (*)

ChungTa.com
Nguồn: Chúng Ta
Mỗi người trong chúng ta tham gia vào cộng đồng xã hội, chính trị của quốc gia có nghĩa là được có quyền lợi và nghĩa vụ làm công dân của cộng đồng đó. Thông qua sự tham gia hoạt động kinh tế, văn hóa, công cộng hay tình nguyện, chính trị chúng ta góp ích vào sự tiến bộ của cộng đồng, nhờ đó cải thiện chất lượng cuộc sống, môi trường sống chung cho tất cả mọi người, trong đó có bản thân.

Các văn bản Tuyên ngôn, Công ước, Hiến pháp của các nền văn hóa nhân loại và đất nước ta (không bị hạn chế) đều ghi rõ, phân loại và bảo vệ các quyền công dân cơ bản cho mỗi người một cách bình đẳng với nhau bao gồm:

Quyền dân sự và chính trị
- Quyền toàn vẹn thân thể, tức là quyền được sống, không bị tra tấn và bị bắt làm nô lệ;
- Quyền tự do và an toàn nhân thân, tức là quyền không bị bắt và bỏ tù vì các lý do không chính đáng;
- Quyền bình đẳng trước luật, và mọi cáo trạng phải đúng trình tự pháp luật. Bị cáo về các tội hình sự có quyền được chấp nhận là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội theo luật;
- Quyền tự do cá nhân được hiểu theo nghĩa tự do di chuyển, tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo, tự do phát biểu và giữ quan điểm mà không bị ai can thiệp, tự do lập hội và hội họp, tự do lập gia đình, quyền khai sinh, và quyền bí mật đời tư.
- Ngăn cấm bất kỳ hình thức tuyên truyền cổ vũ chiến tranh hay gieo giắc kỳ thị chủng tộc, tôn giáo;
- Quyền tham gia chính trị bao gồm quyền tự do thành lập, theo hoặc không theo một đảng chính trị, và quyền bầu cử;
- Quyền được đối xử bình đẳng của các cộng đồng thiểu số trước luật.

Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa
- Quyền của mọi cá nhân được hưởng những điều kiện làm việc "công bằng và thuận lợi", và quyền tự do thành lập hoặc gia nhập các tổ chức công đoàn;
- Quyền được hưởng an sinh xã hội, gồm cả bảo hiểm xã hội;
- Quyền tự do lập gia đình, bao gồm cả quyền của các bà mẹ được nghỉ dưỡng trước và sau khi sinh, và có các cơ chế bảo vệ trẻ em.
- Quyền được thụ hưởng mức sống phù hợp, bao gồm các khía cạnh về ăn, mặc, ở và được "không ngừng cải thiện đời sống"
- Quyền được hưởng một "tiêu chuẩn sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở mức cao nhất có thể";
- Quyền được giáo dục, bao gồm phổ cập giáo dục tiểu học miễn phí, giáo dục phổ thông đại trà và quyền cơ hội tiếp cận bình đẳng các trường đại học. Những việc này nhắm tới mục tiêu "phát triển toàn diện nhân cách và ý thức về phẩm giá con người", và tạo điều kiện cho tất cả mọi người tham gia hiệu quả vào các hoạt động xã hội;
- Quyền được tham gia vào đời sống văn hoá và hoạt động khoa học.
(ChungTa.com)
____
(*) Tựa đề do Hồ Như Hiển đặt

VIỆT NAM YÊU DẤU